Kedvezményezett neve:      Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

A projekt címe: Volt Peremartoni Vegyipari Vállalat-Iszaptározó kazetták (Berhida III.) kármentesítése

A szerződött támogatás összege: 10.998.664.154 Forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.29.

A projekt azonosító száma: KEHOP-3.3.0-15-2017-00007

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja Berhida város Peremarton Gyártelep  részén, a korábbi Peremartoni Vegyipari Vállalat területén található 6 db iszaptározó kazetta területének kármentesítése. A terület szennyező forrása a földmedencékben lévő kalcium-fluoridos és meszes szennyvíziszap. A tározókba főként a gyártási technológia során keletkező vizek kiülepítéséből származó iszapot helyezték el időnként egyéb hulladékokkal keverve.

A kármentesítés célja, a területen lévő műszaki védelem nélküli iszaptározók által okozott kockázatok csökkentése, a szennyeződés további terjedésének megakadályozása, tartós, teljes körű megoldást adó és fenntartható műszaki megoldás biztosítása.

A területen található szennyezések megszüntetése által a veszélyes anyagok levegőben, talajvízben történő terjedésének megállítása, elfogadható szintre csökkentve a helyi lakosság és az Ipari Parkban dolgozók humán-egészségügyi kockázatoknak való kitettségét.

A veszélyes hulladékok és szennyezett talajréteg kitermelésével, megtisztításával a szennyeződés más környezeti elemekre való átterjedésének, illetve a felszín alatti réteg és karsztvízre való átterjedésének megakadályozása.

A beavatkozás során alapvetően két tevékenység végrehajtása szükséges.

A kármentesítésre váró területen kialakított, tartalmazó 6 db tározó közül, 5 tározó szennyező anyagait - meszes iszapot, illetve szennyvíziszapot - az érintett beavatkozási terület vízbázis-védelmi előírásai miatt a helyszínről ki kell szállítani, ennek következtében a szennyezés veszélyességi jellemzője megszűnik.

Egy tározó anyagának – kalcium-fluorid iszap - veszélyességét adó komponenseinek fixálásával a T1 jelű tározóban található hulladék veszélyességi tényezője kerül megszüntetésre. A veszélyességet okozó tényezők megszüntetését követően a T1 kazetta hulladékának ártalmatlanítása helyszíni műszaki bevédés kialakításával kerül megoldásra.

 

 

Feltöltés ideje: 2019. szeptember  27.
Utoljára módosítva: 2021. szeptember  29.